Nông nghiệp xanh

Bột nưa Minh Hùng

Ngành nghề truyền thống

Chế biến bột nưa là một ngành nghề truyền thống của người Trà Vinh, từ ngàn xưa người ta đã biết kỹ thuật thu hoạch và chế biến bột từ cây nưa

Tăng giá trị kinh tế

Mô hình trồng cây nưa giúp tăng được giá trị kinh tế cho nông hộ từ 3 -5 lần

Biến đổi khí hậu

Cây nưa là loại cây chịu được biến đổi khí hậu, đặc biệt là xâm ngập mặn và chịu hạn tốt.

Sản xuất

Quá trình sản xuất các sản phẩm thân thiện và sạch, không xả thải ra môi trường

Hữu cơ

Vườn nưa của nông hộ được chăm sóc theo hướng thuần hữu cơ.

Bền vững

Mô hình Minh Hùng hướng đến là sản xuất kết hợp với du lịch bền vững gắn liền với nền kinh tế chia sẻ.

Bột nưa Minh Hùng

Bột nưa là một loại thực phẩm giúp thanh nhiệt cơ thể, được chế biến từ củ của cây nưa, là loài cây thân thảo, phù hợp trồng ở vùng đất giồng cát và đất thịt. Bột nưa được xem là một cây trồng chủ lực, đặc sản của xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú. Thực hiện chương trình “mỗi xã một sản phẩm”, bột nưa An Quảng Hữu được chọn là sản phẩm tiêu biểu của địa phương và được UBND huyện Trà Cú chọn đánh giá, đề nghị UBND tỉnh phân hạng sản phẩm đạt OCOP 03 sao năm 2020.